2022-01-11

Årskonferensen med KollA skjuts upp

Som en konsekvens av att smittspridningen har börjat öka igen har vi beslutat att planera om årskonferensen den 2 februari 2022.

Vi kommer att återkomma med besked om nytt datum. Se ursprunglig inbjudan här.