2017-02-21

Gemensam avsiktsförklaring för Partnersamverkan

Partnersamverkan ska framöver fokusera på gemensamt arbete inom två huvudområden: att kommunicera och följa upp fördubblingsmålet och att utveckla avtalsprocessen. Det framgår av den avsiktsförklaring som Partnersamverkan har beslutat rörande verksamheten och formen för samarbete.

Parterna inom Partnersamverkan har under åren etablerat ett brett stöd bland relevanta aktörer för fördubblingsmålet och kan ses som ägare och förvaltare av målet. Därför ska Partnersamverkan fortsätta att kommunicera och följa upp fördubblingsmålet, exempelvis genom att lyfta goda exempel på insatser och de fördelar som förverkligas när målet uppnås. I avsiktsförklaringen framgår också att styrgruppen även ska fungera som en plattform där man kan lyfta nya/andra frågor som rör kollektivtrafikens utveckling och ha möjlighet att bjuda in utomstående aktörer.


Bakom Partnersamverkan står i dagsläget de nationella branschorganisationerna Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag, Svenska Taxiförbundet, Branschföreningen Tågoperatörerna, Sveriges Kommuner och Landsting samt Trafikverket och Jernhusen.

Ta del av avsiktsförklaringen