2015-09-24

Välkommen till Kollektivtrafikens Avtalskommitté konferens

Torsdagen den 26 november 2015 anordnar Kollektivtrafikens Avtalskommitté (KollA) en avtalskonferens på uppdrag av Partnersamverkan i Stockholm. Konferensen riktar sig till upphandlare och upphandlingsansvariga av kollektivtrafik, färdtjänst, sjukresor och skolskjutsar hos regionala kollektivtrafikmyndigheter, länstrafikbolag, landsting, kommuner och trafikföretag.

Avtalsmallar och avtalsbilagor har funnits sedan 2010. Erfarenheter har vunnits under tiden och synpunkter på materialet har framkommit.

Under det senaste året har ett omfattande arbete genomförts för att utveckla och förbättra handlingarna. Arbetet har utförts i en partssammansatt arbetsgrupp. Materialet är nu färdigt för att presenteras. Intressanta och goda exempel på avtalstillämpning kommer också att presenteras. 

Tid: Torsdagen den 26 november kl. 10-15. Kaffe serveras från 9.30.

Plats: City Conference Centre - Norra Latin, Drottninggatan 71B, Stockholm

Kostnad: 950 kr exkl. moms. Kaffe och lunch ingår. Vid eventuell avbokning efter anmälningstidens slut faktureras fullt pris.

Sista anmälningsdag: 9 november 2015

Länka vidare till anmälan och hela programmet