2022-11-28

Branschrekommendation för den upphandlade kollektivtrafiken

Indexutveckling, reviderade modellavtal, arbetet inom Kollektivtrafikens Avtalskommitté och nuläget i den svenska kollektivtrafiken var ämnen som behandlades på mötet med styrgruppen för Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik den 24 november.

Styrgruppen diskuterade också inriktning och aktiviteter inför kommande verksamhetsår. Mötet ägde rum på Svenska Taxiförbundets kansli i Stockholm och på plats fanns förutom styrgruppens medlemmar också sakkunniga från flera av organisationerna. Med bara en månad kvar till jul bjöds mötesdeltagarna på både fika och julgodis.

Runt bordet från vänster:

Bawer Coskun, VD Svenska Taxiförbundet
Peter Haglund, sektionschef SKR
Agneta Weissglas, Svensk Kollektivtrafik
Pierre Sandberg, VD Tågföretagen
Lars Sandberg, analytiker Svensk Kollektivtrafik
Paul van Doninck, strateg Jernhusen
Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag
Lars Annerberg, Sveriges Bussföretag
Ewa Rosén, ordförande KollA
Johan Wadman, VD Svensk Kollektivtrafik 

Foto: Svenska Taxiförbundet