Buss 2014 i engelsk version

Den uppdaterade avtalsbilagan Buss 2014 som färdigställdes under hösten finns nu också tillgänglig på engelska.

Buss 2014 är en av de branschgemensamma avtalsbilagor som ingår i Avtalsprocessen och framtaget av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

Några nyheter i Buss 2014:
-Nya bussar ska ha automatisk klimatkontroll
-Nya bussar av klass B, II och III ska vara utrustade med Wifi
-Nya bussar av klass B, II och III ska vara utrustade med eluttag för laddning av ex mobiltelefon

Arbetet med Buss 2014 har pågått under 2013-2014 med en arbetsgrupp bestående av representanter från trafikföretagen, trafikbeställarna, busstillverkarna och branschorganisationerna Svensk Kollektivtrafik och Sveriges Bussföretag.

Ladda ner Buss 2014 - In English