2016-03-01

Buss 2014 finns nu i uppdaterad version

Avtalskommittén inom Partnersamverkan, KollA, har fastställt en ny version av Buss 2014: version 1.2.

Dokumentet Buss 2014 beskriver de funktionskrav som branschen gemensamt har enats om vid upphandlingar av busstrafik i Sverige. De ändringar som gjorts är för att eliminera ett antal otydligheter som funnits i  Buss 2014. Den nya versionen finns publicerad här och är klar att använda i kommande upphandlingar.