2017-02-23

El-Index för busstrafik

Elbussarna i kollektivtrafiken blir allt fler i Sverige och kommer att bli ännu vanligare framöver. Indexrådet har därför i samarbete med SCB tagit fram rekommendationer för el-index för busstrafik.

El-Index kommer att publiceras löpande på samma plats som de redan befintliga RME- och HVO-indexserierna.