2017-04-05

Engelsk version av Buss 2014

Nu finns den senaste versionen av Buss 2014 tillgänglig även på engelska.

Den senaste version av Buss 2014 heter 1.3 och är fastställd av Avtalskommittén inom Partnersamverkan, KollA.

Dokumentet Buss 2014 beskriver de funktionskrav som branschen gemensamt har enats om vid upphandlingar av busstrafik i Sverige. Den nya versionen finns publicerad här och är klar att använda i kommande upphandlingar.

För mer information, kontakta Lars Annerberg, Sveriges Bussföretag