2018-09-27

Förändringar i indexkorgen för upphandlad busstrafik och skolskjuts med buss

Statistiska Centralbyrån, SCB, har beslutat att ersätta SPIN 2007 med SPIN 2015. Den förra uppdateras inte efter december 2018.

För indexreglering gällande upphandlad busstrafik inklusive skolskjuts med buss innebär detta inget problem. Indexrådet rekommenderar att byte till SPIN 2015 görs vid kommande indexreglering. Den komponent i indexkorgen som omfattas är Nyfordonsanskaffning, ITPI 29-30.

Läs mer om Index