2018-01-18

Full fart på KollA

Under ledning av ordförande Ewa Rosén hölls Årskonferens för KollA, Kollektivtrafikens avtalskommitté, i Stockholm med nästan femtio engagerade deltagare.

Under konferensen den 17 januari informerades deltagarna bland annat om vad som är nytt inom LOU, LUF och LUK, deltagarna fick ta del av erfarenheter från upphandlingen av serviceresor i Sörmland. Dessutom fick de veta mer om Pågatågsupphandlingen i Skåne utifrån både ett beställar- och operatörsperspektiv. Dagen avslutades med grupparbete där deltagarna förslog kommande aktiviteter inom kommittén.

Det är verkligen full fart på KollA just nu. En ny verksamhetsplan har fastställts och två mycket uppskattade regionala träffar med tema skolbusstrafik hölls förra året i Göteborg och Stockholm. Uppstarten för arbetet för Samverkansavtal har inletts och under 2018 kommer miljöbilagorna att uppdateras inklusive en ny bilaga för renoverade bussar.

Under hösten påbörjas en genomgång och revidering av avtalsprocessen och modellavtalen för buss. Styrgruppen för Partnersamverkan har också gett KollA i uppdrag att ta fram ett modellavtal för upphandling av tågtrafik och skolbussar, ett arbete som ska påbörjas under våren.

På bilden från vänster: 
Hanna Bergström, Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, Ewa Rosén, ordf KollA, Dan Olofsson, SJ och Magnus Ljung, SKL

Läs mer om KollA