2018-06-15

Hearing om framtidens drivmedel

Vad blir framtidens drivmedel? Det var en av frågeställningarna på Trafikutskottets hearing den 13 juni. Partnersamverkans ordförande Helena Leufstadius inledde hearingen med att redogöra bland annat för Partnersamverkans gemensamma arbete inom upphandlingsområdet.

Det var stort fokus på elbussar och biogas under mötet där även Anna Grönlund, vvd och branschchef på Sveriges Bussföretag medverkade och uppmärksammade deltagarna på de fördelar och utmaningar som biobränslet står inför.

  • Andra frågor som diskuterades med Trafikutskottet var:
  • Vilket drivmedel passar bäst i vilken busstrafik?
  • Vilka krav ska ställas vid upphandling av busstrafik?
  • Hur gör el störst nytta i kollektivtrafik?
  • Vilka kriterier ska uppfyllas för att spårvagnar respektive trådbussar ska vara kostnadseffektiv kollektivtrafik?