2018-11-14

Inbjudan till KollAs årskonferens

Den 31 januari 2019 är det återigen dags för en heldag om avtal och upphandlingar. Välkomna till årskonferens med Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA.

Programpunkter
• Aktuellt från KollA
• Affärsmodeller/Utvärdering – intressanta synpunkter från juridisk synvinkel
• Förenklingsutredningen - hur berör den upphandling av kollektivtrafik?
• Indexrådet - presenterar sig och sitt arbete
• Kommande upphandlingar av tågdrift. Hur förbereder sig trafikföretagen inför stora upphandlingar?

Vi välkomnar upphandlare och upphandlingsansvariga av
kollektivtrafik, särskild kollektivtrafik och skoltrafik från regionala
kollektivtrafikmyndigheter, länstrafikbolagen, landsting, kommuner och trafikföretag.


När: 31 januari 2019 kl 10.00 -14.30.
Kaffe serveras från kl 09.30 och programmet avslutas med fika 14.30.
Var: Sjöfartshuset, Skeppsbron 10, Stockholm

Läs mer och anmäl dig här

Inbjudan pdf