2022-03-04

Indexrådets ordförande till Kollektivtrafikdagen

Jonas Kjernald, ordförande för det partsgemensamma Indexrådet i kollektivtrafiken, är en av talarna på kommande Kollektivtrafikdag den 19 maj.

Jonas Kjernald arbetar på Västtrafik med leder också arbetet i Indexrådet. Det branschgemensamma Indexrådets syfte är att säkerställa affärsneutralitet i de fastslagna indexregleringsprinciperna. Rådet ska identifiera och analysera de fall där kostnadsförändringar beroende på skatte- och avgiftsförändringar uppstår och påverkar affärsneutraliteten. Indexrådet arbetar med alla frågor som rör index för buss och sedan i januari 2022 även för spårbunden upphandlad kollektivtrafik.

Läs mer om Indexrådets arbete:
https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/index/

Läs mer om Kollektivtrafikdagen:
http://kollektivtrafikdagen.se/arrangement/index.xhtml