2016-05-17

Nya Indexrekommendationer om räntekomponenten

Indexrådet har utrett frågan hur man ska hantera räntekomponenten i Indexkorgen vid en negativ STIBOR-ränta och kommit fram till en ny rekommendation.

1. Andel i Indexkorgen
Rekommendationen om 0-5 % av Indexkorgen ligger fast. När det gäller traditionella bussar (HVO, RME, diesel, m.fl.) rekommenderar indexrådet en andel upp till 3 %, medan bussar med ny kapitalintensiv teknik (t.ex. elbussar) rekommenderas ligga i intervallet upp till 5 %.

2. Räntekomponent
Indexrådet rekommenderar att man istället för att använda STIBOR 90 tillämpar en räntekomponent som motsvarar STIBOR 90 + 3 procentenheter. En sådan konstruktion gör att man inte på samma sätt riskerar att hamna i en situation där räntekomponenten blir negativ. Dessutom bedömer indexrådet att en sådan räntekomponent på ett bättre sätt harmonierar med en faktisk utveckling av räntekostnaden för ett trafikföretag i ett trafikavtal.

I samband med rekommendationen har Indexrådet även uppdaterat dokumentet Indexrådets allmänna grunder för busstrafik.

Läs mer om Indexrådet och rekommendationerna.