2018-02-21

Ny indexrekommendation för taxi och skolskjuts

Det branschgemensamma Indexrådet har nu fastställt en ny rekommendation för indexreglering gällande skolskjutstrafik med taxi.

Syftet är att skapa affärsneutralitet och bibehålla affären som görs när en beställare handlar upp trafik. Nyligen publicerades även en rekommendation för indexreglering av skolskjuts med buss.

Ta del av rekommendationen

Läs mer om Indexrådet