2021-12-21

KollA-möte med avtackning och välkomnande av ledamöter

KollAs sista möte för året genomfördes hos Svensk Kollektivtrafik och via Teams. Förutom genomgång och beslut så avtackades avgångna ledamöter, och nya välkomnades.

Vi gick igenom flertalet beslut från styrelsen för Partnersamverkan, bland annat beslutades om PM kring covideffekten och reviderade stadgar. Beslut togs även att KollAs Årskonferens ska genomföras i samband med återstartskonferensen i början av februari.

Under 2022 planerar KollA att arbeta med revidering av koncessionsavtal utifrån tågtrafik och vägledning och modellavtal för särskild kollektivtrafik. KollA ska även slutföra arbetet med revideringen av Produktionsavtal.

Tre av våra ledamöter avslutar idag sitt deltagande i KollA: Conny Malmström, Mattias Adell och Magnus Ljung. KollA har uppskattat deras engagemang och deltagande under åren och som ett litet bevis på det fick de en fin blomma att njuta av.

Ersättare för Conny och Mattias har vi redan presenterat: Mona Dalmats och Jens Tångefjord. Ersättare för Magnus Ljung är Helena Henriksson, SKR. Alla tre är hjärtligt välkomna till KollA!

Vi gläds också av att Sveriges Taxiförbund återkommer i Partnersamverkan och KollA nästa år, även de hjärtligt välkomna!

Möten för våren bokades till den 14 januari, 9 mars och 11 maj.