2020-10-20

KollA-möte med genomgång av höstens projekt

Det är mycket på gång inom KollA så den 16 oktober genomfördes ett extra möte, bland annat för avstämning av nya uppdrag från Partnersamverkans styrelse.

Ett av uppdragen är att analysera problemställningar gällande frivolym, force majeure och intäktssäkring till följd av pandemin samt att ge förslag till framtida affärsneutrala lösningar. Arbetet med insamling av underlag pågår och ett första utkast kommer att presenteras på KollA:s nästa möte i november.

Webbseminarium för RKM för att informera om nyttan med de nya Vägledningarna är färdigplanerade, 6 träffar äger rum under hösten och inbjudningar kommer att skickas ut inom kort.

Även arbetet med att förnya modellavtalen pågår och förslag på ny kontraktsstruktur kommer att presenteras vid nästa projektmöte i november.