2017-10-19

Årskonferens med KollA 17 januari

Välkomna till årskonferens med Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA, på uppdrag av Partnersamverkan. Vi välkomnar upphandlare och upphandlingsansvariga av kollektivtrafik, särskild kollektivtrafik och skoltrafik från regionala kollektivtrafikmyndigheter, länstrafikbolagen, landsting, kommuner och trafikföretag.

Programpunkter

• Avtalsprocessen. Genomgång av revidering inklusive skoltrafik
• Pågatågen. Erfarenheter från upphandlingen
• Vad är nytt i LOU, LUF och LUK? Information av Upphandlingsmyndigheten 
• Så här upphandlade vi särskild kollektivtrafik. Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
• Vilken insats behövs från KollA för att bättre hantera kommande utmaningar? (Gemensam reflektion och diskussion i grupp)
• Samverkansavtal. Inriktning på kommande regionala träffar
• Öppet för ytterligare programpunkt

När: 17 januari 2018 kl 10.00 -15.00. Kaffe serveras från kl 09.30
Var: Saturnus Konferens Slussen, Hornsgatan 15, Stockholm
Kostnad: 1 200 kr exkl moms. Kaffe och lunch ingår.
Anmälan: Anmäl dig här.  

Vid eventuell avbokning efter sista anmälningsdag faktureras fullt pris. Sista anmälningsdag är den 20 december. Bekräftelse samt deltagarlista skickas ut därefter. 

Vid eventuella frågor, kontakta Ewa Rosén, ordförande i KollA, 070 59 59 067.

Välkomna!

Peter Haglund, Ordförande i Partnersamverkan

Ladda ner programmet