2018-05-08

Seminarium om koncessioner

Den nya upphandlingslagstiftningen öppnar för koncessioner i kollektivtrafikupphandlingar. I Sverige har vi i dagsläget få exempel på detta inom busstrafiken. Vilka goda exempel kan vi lära av och vilka regelverk styr?

På Kollektivtrafikdagen den 14 maj ger en kvartett av fyra kvinnor – däribland Ewa Rosén, ordförande i Kollektivtrafikens Avtalskommitté KollA inom Partnersamverkan - kunskap och inspiration kring ämnet.

Ewa RosénUtöver Ewa medverkar också Eva Tiséus Transdev, Sylvia Lindén Advokat och Partner vid Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB samt Anna Grönlund, vVd och branschchef Sveriges Bussföretag.


Program och information om Kollektivtrafikdagen