2015-09-28

Ministern vill veta med om Avtalsprocessen

Civilminister Ardalan Shakarabi är intresserad av Avtalsprocessen inom Partnersamverkan och träffar nu branschen för att höra mer om modellavtal och rekommendationer kring upphandlingsavtal.

Civilminstern samlar nu goda exempel på branscher där entreprenörer och beställare arbetar konstruktivt med upphandlingsfrågor. Den 9 oktober träffar därför företrädare för Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik och de aktörer som arbetar aktivt med Avtalsprocessen och upphandlingar i kollektivtrafiken ministerns medarbetare Alejandro Firpo. Självklart deltar Stefan Sedin, VD i Svensk Kollektivtrafik och ordförande i Partnersamverkan. Från Sveriges Bussföretag kommer branschchef Anna Grönlund och styrelseledamot Magnus Åkerhielm.