2018-11-08

Missvisande fakta om kollektivtrafikens miljöutsläpp

Indikatorerna på 2030-sekretariatets webbsida om fossiloberoende vägtrafik 2030 är helt missvisande, skriver Partnersamverkan i en skrivelse. Enligt indikatorn på webbsidan har kollektivtrafik sämst måluppfyllelse av samtliga redovisade indikatorer, 4,9 procent, medan personbilstrafiken ligger på 39 procent, lastbilstrafiken på 28 procent och hela vägtrafiken på 25 procent. Men siffrorna stämmer inte.

I själva verket står persontrafiken med buss, tåg, spårväg, tunnelbana, taxi och skärgårdstrafik tillsammans för bara fyra procent av koldioxidutsläppen från transporterna i Sverige, samtidigt som 27 procent av de motoriserade resorna görs med kollektivtrafik.

I skrivelsen pekar Partnersamverkan på att kollektivtrafiken har minskat sina klimatutsläpp kraftigt under de senaste decennierna. Mellan år 2010 och 2018 har kollektivtrafiken minskat sina koldioxidutsläpp med 75 procent. Under samma period har användningen av icke-fossila drivmedel i den lokala och regionala busstrafiken ökat från 17 till 86 procent. Tågtrafiken är sedan länge eldriven till omkring 90 procent och spårvägs- och tunnelbanetrafiken helt eldriven.

Efter skrivelsen har en dialog inletts. 2030-sekretariatet har besvarat kritiken och tillsammans med Partnersamverkan ska indikatorerna ses över och statistiken samordnas bättre framöver.

Ta del av skrivelsen

Svar från 2030-sekretariatet

Partnersamverkans svar till 2030-sekretariatet (2)

Partnersamverkan svar till 2030-sekretariatet (3)