2020-02-26

Möte med Konkurrensverket

Konkurrensverket har i uppdrag att både främja och tillsyna offentliga upphandlingar. För att ge myndigheten kunskap och fakta rörande upphandlingar i den svenska kollektivtrafiken och det arbete som branschen i samverkan gör inom ramen för Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik träffade företrädare för branschen Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten och flera sakkunniga på verket den 20 februari.

-Det är viktigt att våra ansvariga statliga myndigheter har kännedom om det gedigna arbete som branschen gör. Vi kan också få möjlighet att sprida vårt goda arbete som exempel till andra sektorer i samhället när våra statliga myndigheter har kunskap om hur de goda resultat vi nått, poängterar Helena Leufstadius, VD Svensk Kollektivtrafik som tillsammans med KollAs ordförande Ewa Rosén och Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund utgjorde delegationen från Partnersamverkan vid mötet.

Rikard Jermsten, Konkurrensverket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rikard Jermsten, generaldirektör Konkurrensverket.