2018-04-20

Mycket på gång för Kollektivtrafikens avtalskommitté

Kravställan, nya bilagor och uppdaterade avtal stod på agendan vid KollA:s möte den 5 april.

Elisabeth Andreasson, projektledare för Bus Nordic var gäst och berättade om samarbetet med grannländerna som kan leda fram till ett gemensamt dokument för kravställan för bussar.

I juni tar Partnersamverkans styrgrupp beslut om dokument för helrenoverade bussar och nya miljöbilagor. På mötet beslutades att tidigare regionala möten kommer att ersättas av deltagande i flera forum på Persontrafik 22-24 oktober. Ordförande Ewa Rosén gjorde även en kort sammanfattning av arbetet med uppdatering av Samverkansavtal och nytt projekt under hösten med uppdatering av upphandlingsprocess och Modellavtal för tågtrafik. Conny Malmström lade fram förslag på att ta fram riktlinjer för kvalitetsutvärdering och en arbetsgrupp bildades. Första utkastet kommer i september.

Aktuella datum 2018
4 september: Möte KollA
22-24 oktober: Persontrafik
31 oktober: Möte KollA
20 november: KollA:s årskonferens

Läs mer om Kollektivtrafikens Avtalskommitté