2018-05-31

Nedräkning i EU för konkurrensutsatt järnväg

Redan 2024 ska upphandling av tåg genom konkurrens vara en självklarhet och direkttilldelning av trafik bara ske i undantagsfall. Men hur kommer vi dit? Det var temat på den workshop som DG Move höll i Bryssel 30 maj.

Ewa Rosén, ordförande i Kollektivtrafikens Avtalskommitté, var en av talarna och beskrev Sveriges erfarenheter och framgångsfaktorer för upphandling av tågtrafik. 

Ewa Rosén

Syftet med workshopen var att skapa en gemensam syn och förståelse för utmaningarna samt vara väl förberedda inför det praktiska implementeringen. Över 150 deltagare lyssnade till presentationer från många länder som kommit olika långt när det gäller marknadsöppning och upphandling i konkurrens.