2018-07-05

Nu är Bus Nordic godkänd

Den nordiska busstandarden Bus Nordic är nu godkänd av samtliga parter i Norge, Finland, Island och Sverige. Syftet är att det nya dokumentet ska ersätta Buss2014 och utgöra standard vid upphandlingar av busstrafik i Sverige samt beskriva de funktionskrav som branschen gemensamt har enats om.

Styrgruppen tog beslutet den 27 juni och målsättningen är att Bus Nordic-dokumentet ska kunna användas i trafikupphandlingar från hösten, med måldatum 1 september 2018. Innan dess ska den befintliga engelska versionen förankras och översättas till de olika språken.
– Det är verkligen positivt att så många parter har engagerat sig i arbetet och det är roligt att vi kommit i mål med projektet. Dokumentet är efterfrågat och vi märker att det är många som vill ta hänsyn till standarden i sina upphandlingar framöver, säger Elisabeth Andreasson, projektledare för Bus Nordic.