2015-12-08

Ny Indexrekommendation: Taxi

Indexrådet har fastställt en ny rekommendation, Taxi-index för anropsstyrd trafik.

Till anropsstyrd trafik räknas taxiresor med personbil, bl.a. skolskjuts med taxi, färdtjänst och sjukresor. Den nya index-serien produceras av SCB och kommer att börja publiceras 2016.

Läs mer om Taxi-index på SCB:s webb.

Läs mer om Indexrådet.