2017-11-07

Ny ordförande i Indexrådet

Christine Leppänen, ‎Trafik- och planeringschef på Jönköpings Länstrafik, är ny ordförande i det branschgemensamma Indexrådet.

Indexrådet har medlemmar från Sveriges Bussföretag, Svensk Kollektivtrafik och Svenska Taxiförbundet. Syftet med Indexrådet är att säkerställa affärsneutralitet i de fastslagna indexregleringsprinciperna och arbetar med alla frågor som rör index i taxi- och bussbranschen. Bland annat tar de fram rekommendationer för drivmedelsindex gällande RME, HVO och el.

Christine Leppänen ersätter Ewa Rosén, som sedan en tid tillbaka är ordförande i Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA.

Läs mer om Index och Indexrådet