2022-01-17

Ny ordförande och Taxiförbundet återvänder

Svensk Kollektivtrafik tar över ordföranderollen i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik från årsskiftet 2022. Dessutom välkomnas Svenska Taxiförbundet tillbaka i organisationen.

Ordförandeskapet är roterande mellan Svensk Kollektivtrafik och SKR och nu går stafettpinnen tillbaka till Svensk Kollektivtrafik och vd Johan Wadman som ny ordförande.
– Det händer mycket inom kollektivtrafiken och det behövs en arena för samverkan mellan aktörerna i branschen. Genom Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik har vi möjlighet att diskutera och driva gemensamma frågor. Vi kommer även under året utveckla branschens tidigare arbete med fördubblingsprojektet och enas om gemensamma mål framåt för att kollektivtrafiken ska öka marknadsandelen av det motoriserade resandet, säger Johan Wadman.

En stor del av Partnersamverkans arbete är kopplat till KollA, Kollektivtrafikens avtalskommitté. De tar fram modellavtal, kravbilagor rekommendationer och vägledningar för alla som upphandlar kollektivtrafik i Sverige. Under 2022 planerar KollA att arbeta med revidering av modellavtalen för produktionsavtal, koncessionsavtal utifrån tågtrafik och vägledning och modellavtal för särskild kollektivtrafik.

Svenska Taxiförbundet steg ur samarbetet för några år sedan men har nu valt att komma tillbaka för att fortsätta samarbetet.
– Vi är glada att vara tillbaka i Partnersamverkan, säger Bawer Coskun, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet. Taxi erbjuder den flexibilitet som krävs för att binda ihop kollektivtrafiken. Våra städer har alltmer ambitionen att begränsa såväl privatbilar som parkeringsplatser. För att öka tillgängligheten på ett bra sätt för alla resenärer behöver vi samverka, säger Bawer Coskun, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet.


Kontakt:
Johan Wadman, 070 - 762 33 23
Bawer Coskun, 070-459 94 64