2019-10-28

Ny version av Bus Nordic

Nu finns en ny version av Bus Nordic, den rekommenderade standarden för bussar inom Norden.

Den första versionen av Bus Nordic publicerades under hösten 2018 och har nu uppdaterats till version 1.1. Bus Nordic är en gemensam uppsättning funktionskrav för bussar och är ett samarbete mellan nationella branschorganisationer för kollektivtrafik och huvudstadsregionerna i de nordiska länderna. En buss som uppfyller dessa gemensamma rekommendationer ska accepteras och fungera lika bra inom alla kollektivtrafikorganisationer oavsett nordiskt land.

Version 1.1 innehåller enbart redaktionella förändringar med syfte att rätta eller förtydliga de befintliga kraven i version 1.0. En förteckning över de krav som justerats finns under rubriken Förord på sidan 2 i dokumentet.

Läs mer om Bus Nordic och ta del av den nya versionen.