2017-03-20

Uppdaterad version av Buss 2014

Avtalskommittén inom Partnersamverkan, KollA, har fastställt en ny version av Buss 2014: version 1.3.

Dokumentet Buss 2014 beskriver de funktionskrav som branschen gemensamt har enats om vid upphandlingar av busstrafik i Sverige. I den senaste versionen finns flera nyheter, bland annat kring rekommendationer för antal dörröppningar i olika bussklasser och för cykelhållare. Dessutom finns ett tillägg att det bör vara trafikföretaget som ska säkerställa att de funktioner och krav som beskrivs i dokumentet ska vara uppfyllda och ha full funktion under hela avtalsperioden.

Den nya versionen finns publicerad här och är klar att använda i kommande upphandlingar.

För mer information, kontakta Lars Annerberg, Sveriges Bussföretag