2017-11-23

Ny version av Miljöprogrammet på gång

Nu startar arbetet med uppdatering av Miljöprogrammet och miljökravsbilagorna.

Partnersamverkans nuvarande miljöprogram och miljökravbilagorna för buss och personbil togs fram 2013, och utvecklingen på fordons- och drivmedelssidan har verkligen inte stått still sedan dess. Därför har Partnersamverkans styrgrupp beslutat att en uppdatering av dokumenten behöver göras. Den 22 november samlades arbetsgruppen för ett första arbetsmöte. De nya versionerna kommer att publiceras på partnersamverkan.se under våren 2018.


På bilden: Leif Magnusson, VGR, Mats-Ola Larsson, IVL Svenska Miljöinstitutet, Lars Annerberg, Sveriges Bussföretag och Mattias Adell, Svensk Kollektivtrafik.