2016-09-14

Modellavtal 2016 - Ny version av branschens rekommendationer

Nu finns en ny version av kollektivtrafikbranschens gemensamma avtalsrekommendationer för buss, spårtrafik och anropsstyrd trafik.

Det består av handlingar som ska ingå i ett komplett trafikavtal, med modellavtal för tjänstekoncessionsavtal, resandeincitamentsavtal, produktionsavtal, samverkansavtal samt mallavtal för anropsstyrd trafik. Handlingarna benämns nu Modellavtal och denna version får namnet Modellavtal 2016. Samtliga handlingar finns tillgängliga här.

- Vi har fångat upp användarnas synpunkter angående den förra versionen och detta har bland annat lett till att det nu finns en prisbilaga för Anropsstyrd Trafik, att det tydligare framgår vad som är avtalstext respektive vad som är anvisningar. Dessutom har vi infört definitioner så att verkligen parterna menar samma sak, säger Håkan Bergqvist, ordförande för Kollektivtrafikens avtalskommitté.