2015-06-08

Välkomna till vår nya webbplats!

Nu blir det lättare att hitta det man söker på Partnersamverkans webbplats. Det mest efterfrågade materialet har lyfts upp i den nya versionen, med modernare teknik och tydligare design.

Utifrån en webbanalys av hur sidan används har vi skapat en ny struktur. Några av förändringarna är:
• Mer fokus på avtalsprocessen med mallar, modellavtal och branschgemensamma kravbilagor i tydliga listor.
• Indexfrågor och Vägledningar har fått större utrymme.
• Nyheter från KollA och Indexrådet finns samlade och är lättare att hitta.
• Responsiv webb, vilket betyder att den känner av vilken skärm man tittar på och anpassar formatet till telefon, läsplatta eller dator.
För frågor om den nya webben, kontakta Anita Stenhardt, Svensk Kollektivtrafik.