2022-06-02

Nya miljöbilagor för buss och bil

Nu har bilagorna för miljökrav vid trafikupphandling uppdaterats för både busstrafik och trafik med personbil.

Miljökraven har tagits fram i gott samarbete mellan medlemsrepresentanter inom Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

- I den nya versionen är bilagorna kompatibla med Clean Vehicles Directive och har dessutom kompletterats med nya rekommendationer gällande bränslen och drivlinor. Bilagorna har en mer flexibel struktur och förhoppningsvis mer användarvänliga, berättar Annarella Löfblad, projektansvarig för Svensk Kollektivtrafik.

Bilagorna finns här.

På Partnersamverkans webb finns även ett stort antal andra bilagor och modellavtal som tagits fram för att underlätta och förbättra branschens upphandlingar.

För mer information, kontakta Annarella Löfblad.