2019-11-27

Presentation av nya rekommendationer för den upphandlade kollektivtrafiken

Tisdagen den 26 november samlades drygt 30 personer till Kollektivtrafikens Avtalskonferens i Stockholm. På konferensen presenterades tankarna bakom en ny upphandlingsprocess och förslag till en vägledning för kvalitetsutvärderingar i svensk upphandlad kollektivtrafik.

Dagen leddes av Ewa Rosén, ordförande i Kollektivtrafikens Avtalskommitté, ett partssammansatt organ inom Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

- Idag ser vi fram emot inspel på det material vi presenterar och på de vägledningar och rekommendationer som vi ansvarar för inom Kollektivtrafikens Avtalskommitté. Vi som arbetar med dokumenten och processerna lägger ner mycket arbete för att tillgodose alla parters intresse – offentliga beställare och trafikföretag, både stora och små, sa Ewa Rosén när hon inledde dagens första pass (se bild ovan med Emma Forsberg).

Under dagen föreläste flera företrädare för branschen både i Sverige och Norge. Emma Forsberg från Nobina redogjorde för arbetet med den nya Upphandlingsprocessen, där hon deltagit som en av flera företrädare från branschen. Johnny Struwe från Transdev berättade om aspekter på att upphandla elbussar och refererade också till det faktum att man i Sverige på ett positivt sätt inom ramen för gällande upphandlingar genomfört teknikskiften till elbuss. Dessutom fick deltagarna flera inspel kring upphandlingar av tågtrafik, både i Sverige och Norge.

conny malmström och emma försbergKonferensen avslutades med att den nya Vägledning för Kvalitetsutvärdering presenterades av Conny Malmström, Östgötatrafiken och Emma Forsberg, Nobina (bild t v).

Helena Leufstadius är VD Svensk Kollektivtrafik och ordförande i styrgruppen för Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik där Kollektivtrafikens Avtalskommitté är ett av organen.
- Vi inledde arbetet med Kollektivtrafikens Avtalskommitté på allvar 2009. Nu är det tid att revidera ett antal processer och vägledningar i våra gemensamma dokument inför de många upphandlingar som stundar i Sverige, sa Helena.

-När vi tar tillvara gemensamma erfarenheter och omvandlar dem till best practice för hela branschen skapar vi nytta för hela kollektivtrafikbranschen. Idag används våra gemensamma rekommendationer i alltfler offentliga upphandlingar av kollektivtrafik i Sverige. Det underlättar för både offentliga beställare och trafikföretag och ger mer kollektivtrafik för pengarna, kommenterade Anna Grönlund, branschchef och vice VD Sveriges Bussföretag. Hon ingår i Styrgruppen för Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik tillsammans med Helena Leufstadius samt Björn Westerberg, BTO, Claudio Skubla Svenska Taxiförbundet, Paul van Doninck, Jernhusen, Roland Palmqvist, Trafikverket och Peter Haglund SKL.

De omarbetade och nya vägledningar och rekommendationer som presenterades under konferensen ska nu beredas inom styrgruppen för Partnersamverkan och sedan hanteras av alla de ingående organisationerna. Samtliga dokument beräknas publiceras under 2020.

Ta del av dokumentationen från dagen.