2023-03-10

Översikt trafikavtalsupphandlingar

Nu finns en översikt publicerad över kommande trafikavtal i Sverige.

Det är Svensk Kollektivtrafik som tar fram översikten. Den uppdateras ca två gånger per och publiceras även här på Partnersamverkans webbplats. Senast uppdatering gjordes under februari 2023 och översikten sträcker sig till 2030.

Ta del av översikten

Kontaktperson: Jens Tångefjord, Svensk Kollektivtrafik