2016-04-29

Paneldiskussion i Almedalen

Det går att nå målet om en fördubblad kollektivtrafikandel på nationell nivå, men det ursprungliga målet behöver fördjupas och förtydligas. På årets almedalsseminarium diskuterar Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik vilka styrmedelspaket som skulle kunna göra att kollektivtrafikens fördubblingsmål nås senast år 2030 med utgångspunkt i en ny rapport.

I rapporten som WSP gjort på uppdrag av Partnersamverkan diskuteras förutsättningslöst ett antal olika åtgärder och vilka effekter de skulle kunna få på offentliga budgetar och samhälleliga mål.

Att fördubbla kollektivtrafiken är inget mål som enbart ansvariga för kollektivtrafiken kan uppnå. Målet förutsätter insatser från en lång rad aktörer. Det förutsätter också att vi väljer rätt åtgärder och att vi börjar nu.

På plats för paneldiskussionen har vi representanter både från Trafikutskottet, regional politik och myndigheter.

Moderator är John Hultén, Centrumföreståndare för K2.

Medverkande
Karin Brundell Freij, expert, WSP
Karin Svensson Smith (MP), Ordförande Riksdagens trafikutskott
Erik Ottoson (M), Riksdagens trafikutskott
Teres Lindberg (S), Riksdagens trafikutskott
Ulrika Frick (MP) Västra Götalandsregionen
Stefan Engdahl, chef för verksamhetsområde Planering, Trafikverket
Peter Haglund, Sveriges Kommuner och Landsting, ordförande Partnersamverkan.

Här finns seminariet i Almedalens program

Tid och plats: 
Tisdagen den 5 juli kl 13:00-14:00 
Oscarssalen, Krukmakarens hus, Mellangatan 21, Visby.

Vi bjuder på kaffe!