2016-06-30

Paneldiskussion i Almedalen

Välkommen till Partnersamverkans presentation med efterföljande paneldebatt. Med utgångspunkt i en ny idéstudie diskuterar Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik vilka styrmedelspaket som skulle kunna göra att kollektivtrafikens fördubblingsmål nås senast år 2030.

I rapporten, som WSP gjort på uppdrag av Partnersamverkan, diskuteras förutsättningslöst ett antal olika åtgärder och vilka effekter de skulle kunna få på offentliga budgetar och samhälleliga mål. Enligt rapporten går det att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel till år 2030, men det kommer att kräva framsynta, medvetna och målinriktade beslut av framförallt regering och riksdag.

Analysen visar också att många av åtgärderna för att öka kollektivtrafikens andel av resandet skulle påverka de transportpolitiska målen positivt, liksom målet om ett fossilfritt transportsystem och arbetsmarknadsregionernas utveckling. På plats för paneldiskussionen har vi representanter både från Trafikutskottet, den regionala politiken och Trafikverket.

Medverkande
Karin Brundell Freij, expert, WSP
Karin Svensson Smith (MP), Ordförande Riksdagens trafikutskott
Erik Ottoson (M), Riksdagens trafikutskott
Teres Lindberg (S), Riksdagens trafikutskott
Ulrika Frick (MP) Västra Götalandsregionen
Stefan Engdahl, chef för verksamhetsområde Planering, Trafikverket
Peter Haglund, SKL, ordförande Partnersamverkan.

Moderator är John Hultén, Centrumföreståndare för K2.

Tid och plats: Tisdagen den 5 juli kl 13:00-14:00.
Oscarssalen, Krukmakarens hus, Mellangatan 21, Visby.

Vi bjuder på kaffe!

För mer information, kontakta Agneta Weissglas, agneta.weissglas@svenskkollektivtrafik.se, 070-790 22 37.