2015-12-08

Indexrekommendation för negativ ränta

Sedan en tid tillbaka är den rekommenderade räntekomponenten i indexkorgen negativ, vilket ställer till en hel del problem för både beställare och anbudslämnare vid upphandlingar.

Den generella rekommendationen är att räntekomponentens andel i indexkorgen ska vara mellan 0-5 %, och maxnivån ska inte överstiga Stibor 3M för basmånaden. Detta innebär med nuvarande ränteläge att räntekomponenten blir negativ.

Indexrådet undersöker hur vi ska komma fram till en tillfällig rekommendation gällande hur förfara med detta så länge räntan är negativ. Till dess är vår rekommendation att man vid upphandlingar behåller räntekomponenten i indexkorgen och sätter värdet till 0.