2018-05-08

Miljörapport i Almedalen

Klimatutsläppen från transporterna ska minska med 70 procent till år 2030 och kollektivtrafiken är ett mycket viktigt medel att minska utsläppen av växthusgaser. Välkomna till Partnersamverkans seminarium i Almedalen där WSP kommer att presentera en ny rapport om hur kollektivtrafiken kan bidra till klimatmålet för transportsektorn.

I rapporten presenteras hur kollektivtrafiken kan minska klimatutsläppen på två sätt, dels genom att öka marknadsandelen och dels genom att minska utsläppen från kollektivtrafiken. Medverkar gör bland annat Karin Brundell Freij, expert, WSP och Helena Leufstadius, vd Svensk Kollektivtrafik

Tid och plats:
Tisdagen den 3 juli kl 13:00-14:15
Oscarssalen, Krukmakarens hus, Mellangatan 21, Visby