2016-11-24

Aktuella frågor på träff om modellavtal

Partnersamverkans avtalsträff samlade 26 deltagare från offentliga beställare och trafikföretag från hela landet. Deltagarna fick ta del av nya uppdateringar i Avtalsprocessens modellavtal och genomgång av tillhörande kravbilagor, bland annat Buss2014 och miljökravsbilagan.

En ny version av de branschgemensamma modellavtalen, Modellavtal 2016 för buss, spårtrafik och anropsstyrd trafik, har omarbetats under våren och presenterades under träffen. Dessutom blev det gruppdiskussioner om modellavtalen i avtalsarbetet och exempel på avtalsarbete i praktiken. Konferensen leddes av Håkan Bergqvist, ordförande i Kollektivtrafikens Avtalskommitté (KollA) och Lars Annerberg, representant i KollA från Sveriges Bussföretag.

– Målet med den branschgemensamma Avtalsprocessen och tillhörande kravbilagor är att får mer kollektivtrafik för pengarna. Avtalsprocessen utgår från beprövad praxis och består förutom av processbeskrivningen av modellavtal och kravbilagor som visar hur beställare kan ställa funktionella krav istället för speciella önskemål som i sig ofta tenderar att öka kostnaderna i kollektivtrafiken. Som jämförelse kan man tänka att det som regel är billigare att välja en standardiserad personbil, om än med vissa tillval, än en specialbyggd önskebil, förklarar Håkan Bergqvist.

Läs mer om Avtalsprocessen