2016-06-29

Regionala avtalsträffar hösten 2016

Välkommen till KollAs regionala avtalsträffar under hösten 2016! Ta del av de senaste uppdateringarna och nyheterna i de modellavtal och kravbilagor som ingår i Avtalsprocessen.

Träffarna äger rum i Örebro, Stockholm, Umeå, Göteborg och Malmö. Under det senaste året har ett omfattande arbete genomförts för att uppdatera och förbättra handlingarna. På träffarna presenteras nyheterna men även intressanta och goda exempel på avtalstillämpning. Deltagarna får även möjlighet att diskutera erfarenheter och användning av avtal och bilagor.

Läs mer här om datum och program.