2016-09-08

Modellavtalsträff 23 november

Den 23 november anordnar Partnersamverkan en träff i Stockholm för att öka kännedomen om de uppdaterade modellavtalen för upphandlad kollektivtrafik.

En ny version, Modellavtal 2016 för buss, spårtrafik och anropsstyrd trafik, har omarbetats under våren och presenteras under träffen. Dessutom blir det gruppdiskussioner om modellavtalen i avtalsarbetet och exempel på avtalsarbetet i praktiken. På plats finns bland annat Håkan Bergqvist och Lars Annerberg från Kollektivtrafikens Avtalskommitté. 

Ta del av programmet och boka här