2018-07-04

Rekommendation för renoverade bussar

Kollektivtrafikens avtalskommitté, KollA, har tagit fram en rekommendation för att säkerställa kvaliteten på renoverade bussar i upphandlad trafik.

Rekommendationen ger exempel på hur kvaliteten kan bibehållas och kostnaden minskas genom att anpassa ålderskraven och kvalitetskravställning. Dessutom ingår en handledning för hur man kan bedöma ”Kundupplevd kvalitet i buss”, på ett enkelt och tydligt sätt.
Både de upphandlande myndigheterna och trafikföretagen har nytta av avtalsförutsättningar som minskar risken och därmed kostnaden för den upphandlade trafiken.

Här hittar du båda dokumenten och kan läsa mer om Kollektivtrafikens Avtalskommitté