2016-06-29

Så fördelas ansvaret om biljettmaskinen krånglar

Nu finns nya rekommendationer kring ansvar och tillvägagångssätt vid krånglande biljett- och viseringsutrustning. Det har varit efterfrågat eftersom det ligger till grund för ersättningar i många avtal.

Biljett- och viseringsutrustning krånglar då och då. Detta leder bl a till att resandet inte finns dokumenterat och kan fastställas och det kan utgöra ett problem, till exempel när resandeincitamentsdelen i ett trafikavtal ska fastställas. I det nya dokumentet som Kollektivtrafikens avtalskommitté tagit fram finns rekommendationer kring hur man ska agera om utrustningen som används inte fungerar men också kopplingen till de nya modellavtalen 2016 och vilka regler som ska tillämpas när modellavtalen gäller, jämfört med andra avtal.

Ta del av dokumentet här.

Läs mer om Kollektivtrafikens Avtalskommitté