2020-10-21

Se webbinariet om förarlösa fordon

Den 13 oktober presenterades en ny rapport om hur helt förarlösa bilar, bussar, tåg, spårvagnar, tunnelbanor och taxibilar kommer att påverka kollektivtrafiken och samhället i framtiden. Rapporten har tagits fram av WSP på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Rapporten presenterades under ett webbinarium, som nu finns tillgängligt för alla att se.

På webbinariet presenterade Karin Brundell-Freij resultaten från rapporten och sedan blev det expertkommentarer från Anna Pernestål från KTH och Jonas Eliasson från Trafikverket och Linköpings universitet. Avslutningsvis fick representanter från Partnersamverkan kommentera rapporten och presentationerna.

Webbinarium PS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporten "Förarlösa fordon – Utmaningar och möjligheter för kollektivtrafiken" visar att förarlösa fordon kan komma att få stor påverkan på kollektivtrafiken och samhället i övrigt. Kollektivtrafikens kostnader kommer att sjunka drastiskt när det inte längre behövs förare för att köra bussar, tåg, spårvagnar och tunnelbanor. De sänkta kostnaderna gynnar dock taxi mest. Resandet med kollektivtrafik minskar med mellan 25 och 70 procent när taxibilarna och kollektivtrafiken blir förarlös. Frågorna är många och även om helt förarlösa fordon sannolikt ligger långt fram i tiden, är det hög tid att diskutera de utmaningar och möjligheter som förarlösa fordon för med sig för kollektivtrafiken.

Se hela webbinariet och läs rapporten här

På bilden: Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag; Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik; Paul van Doninck, Jernhusen, Björn Westerberg, Tågföretagen och Peter Haglund, sektionschef SKR.