2018-05-04

Seminarium om Bus Nordic

Det nya upphandlingsdokumentet Bus Nordic är snart färdigt för användning. Därför anordnar Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA, ett seminarium den 13 juni för att presentera nyheterna och möjligheterna med dokumentet.

Bus Nordic är tänkt att kunna ersätta Buss 2014 som kravbilaga för funktionskrav på bussar i upphandlad linjetrafik och är ett samarbete mellan flera nordiska länder.

Seminariet äger rum i Stockholm på förmiddagen den 13 juni. 

Ta del av seminarieprogrammet och anmäl dig här