2016-04-29

SKL tar över ordförandeskapet

Svensk Kollektivtrafik har lämnat över ordföranderollen för Partnersamverkan till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Ordförandeskapet roterar mellan organisationerna och SKL är ordförande under 2016 och 2017.

- Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik fyller en viktig roll för kollektivtrafikens aktörer, säger Peter Haglund, chef för sektionen för Infrastruktur och fastigheter på SKL.
- Vi ser en styrka i att samlas gemensamt för att samverka kring framför allt upphandlingsfrågor och fördubblingsmålet. Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik bildades 2008. SKL representerar beställarsidan i kollektivtrafiken och vill med ordförandeskapet signalera att den offentliga sidan värnar och värdesätter styrkan i den mötesplats som Partnersamverkan utgör.

- Vi kommer tillsammans att se över vad Partnersamverkan är och vad vi vill framåt. Vi vill ha en tydlig inriktning framåt för att behålla och stärka förtroendet för Partnersamverkans arbete, säger Peter Haglund.
En del i arbetet kommer att vara att titta på hur Fördubblingsmålet kan tas ett steg vidare och fördjupa diskussionen. Årets seminarium i Almedalen kommer därför att ha temat fördubbling.

De nationella branschorganisationerna som står bakom Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik är Sveriges Kommuner och Landsting, Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag, Svenska Taxiförbundet, Branschföreningen Tågoperatörerna, samt Trafikverket och Jernhusen.

Kontakt:
Peter Haglund, sektionschef infrastruktur och fastigheter, 08-452 71 58