Stefan Sedin ny ordförande för Partnersamverkan

Ordförandeskapet för Partnersamverkan är roterande och nu lämnar Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag över till Stefan Sedin, Svensk Kollektivtrafik. Nästa stora aktivitet är seminarium i Almedalen på temat samhällsplanering för bättre kollektivtrafik och under hösten planeras en regional seminarieserie för att belysa och presentera de kravbilagor som ingår i Avtalsprocessen.

- Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik är en viktig samverkansarena för aktörerna inom kollektivtrafiksverige, säger Stefan Sedin, VD Svensk Kollektivtrafik. En mötesplats där partsintressen diskuterar gemensamma frågeställningar och problem underlättar hantering av både dagsaktuella frågor och framtida utmaningar.

-Vårt arbete inom Partnersamverkan börjar nu bära frukt. Sedan starten 2008 ser vi nu en ökad följsamhet till den branschgemensamma Avtalsprocessen och dess kravbilagor och rekommendationer kring upphandlad kollektivtrafik, såsom till exempel index. När Stefan Sedin nu kliver in som ordförande är det en tydlig signal om att beställarsidan i kollektivtrafiken värnar och värdesätter det arbete vi tillsammans bedriver inom Partnersamverkan, säger Anna Grönlund, branschchef och vice VD Sveriges Bussföretag.

Partnersamverkan ändrar samtidigt sitt namn till Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. En av anledningarna är att en stor del av de olika fördubblingsprojekten som drivits gemensamt nu blivit vägledningar och rekommendationer. Utvecklingsarbetet under 2014 breddas och fokuseras på fyra områden; avtalsprocessen, samhällsplanering, finansiering och infrastruktur.