2018-06-15

Stort intresse för Bus Nordic

Drygt 30 intresserade representanter från RKM, trafikföretag och busstillverkare deltog på seminariet om Bus Nordic i Stockholm den 13 juni.

Bus Nordic är projektet vars syfte är att etablera en gemensam nordisk busstandard. Projektet närmar sig nu avslutning, och när godkännande givits i de olika länderna kommer dokumentet att tas i bruk. Projektledaren Elisabeth Andreasson presenterade projektet och hur kravbilagan är uppbyggd, och förklarade hur arbetet fortskridit under projekttiden.

Elisabeth Andreasson– Det är verkligen positivt att så många engagerade deltagare var med på mötet. Dokumentet är efterfrågat och vi märker att det är många som vill ta hänsyn till standarden i sina upphandlingar framöver, sa Elisabeth Andreasson efter mötet.

Målsättningen är att Bus Nordic-dokumentet ska kunna användas i trafikupphandlingar från hösten, med måldatum 1 september 2018. Seminariet avslutades med diskussioner i grupper samt gemensam lunch.